Kristallen

Wat zijn kristallen.

lava-plains mineralen-kristallen
Kolsosaal brok robijn in zoisiet Tanzania is te koop bel 0646322459

De meeste edelstenen komen in de natuur als kristallen voor.

Een kristal is opgebouwd uit vlakken, kanten en hoeken en de onderlinge relaties (hoeken) hiertussen zijn constant en niet alleen binnen een afzonderlijk kristal.

Deze wetmatige symmetrie komt bij alle kristallen van een bepaalde soort voor.De uitwendige symmetrie wordt bepaald door symmetrie-elementen(draaiingsassen, spiegelvlakken, het inversiecentrum).Door deze symmetrieelementen te combineren ontstaan 32 kristalklassen en deze zijn gerangschikt in zeven kristalstelsels.

Deze stelsels zijn het TRIKLIENE,MONOKLIENE,ORTHOROMBISCHE,TETRAGONALE,TRIGONALE,HEXAGONALE en KUBISCHE stelsel.

In eenvoudige bewoordingen kan men zeggen dat in het TRIKLIENE(drievoudig gebogen) stelsel het assenkruis bestaat uit drie assen van verschillende lengten die geen rechte hoek met elkaar vormen.

Typische vertegenwoordigers van dit stelsel zijn CYANIET RHODONIET.

Bij het MONOKLIENE(enkelvoudig gebogen) stelsel hebben de drie assen eveneens verschillende lengten, maar een van de assen vormt toch een rechte hoek met de loodlijn.Typische vertegenwoordigers zijn GIPS(seleniet) en ORTHOKLAAS.

De kristallenvan het ORTHOROMBISCHE(ruitvormig) stelsel hebben drie assen van verschillende lengten die loodrecht op elkaar staan. Een voorbeeld van dit stelsel is OLIVIJN.

Bij het TETRAGONALe (vierhoekige) stelsel staan alle drie de assen loodrecht op elkaar,maar de twee die in het horizontale vlak liggen zijn tevens even lang.Een vertegenwoordiger van het TETRAGONALE stelsel is ZIRKOON.

Het HEXAGONALE(zeshoekige) stelsel wordt gekenmerkt door een vierassig kruis, de drie horizontale assen zijn even lang en vormen onderling een hoek van 120 graden en met de loodlijn een rechte hoek.Tot het HEXAGONALE stelsel behoren bijvoorbeeld BERYL en APATIET.

Het TRIGONALE of ROMBOEDRISCHE(driehoekige) stelsel lijkt op het HEXAGONALE stelsel. De symmetrie van het stelsel is echter niet zestallig maar drietallig. Het kan ook worden beschreven met een assenkruis met drie even lange assen die met elkaar gelijke, maar geen rechte hoeken maken. Typische vertegenwoordigers van dit stelsel zijn TOERMALIJN, KWARTS en CALCIET.

Kenmerkend voor het KUBISCHE stelsel is een kruis met drie even lange assen die loodrecht op elkaar staan.Hiertoe behoren onder andere DIAMANT en GRANAAT.

Lamurian kwarts
Lamurian kwarts Peru 7 EUR per stuk